• Nieuws
  • Restauratie meelmolen De Lastdrager

Restauratie meelmolen De Lastdrager

In het hartje van ons mooie West-Friesland staat aan de rand van Hoogwoud meelmolen De Lastdrager. Generaties lang is de molen in handen geweest van de familie Bos die er een maalbedrijf in hadden en vanaf 1935 een maalbedrijf ernaast. De oudere Hoogwouders zullen zich het hoge maalderijgebouw nog wel herinneren naast de molen, waar nu het parkeerterreintje is.

De molen heeft een rijke geschiedenis met een onverwachte wending
De Lastdrager was in 1967 de eerste molen van de toen net opgerichte Stichting De Westfriese Molens, voor één gulden verkregen van de toenmalige gemeente Hoogwoud. Er is altijd vanuit gegaan dat de molen gebouwd is in 1645. Dit jaartal staat met een kleine versiering in de zuidweststijl van het molenlijf uitgehakt. Dat zal ook best kloppen, maar de onverwachte wending die dit verhaal neemt, is dat de molen veel ouder blijkt te zijn dan dat jaar.

De molen behoeft groot onderhoud en een restauratieplan is voor dat doel opgesteld. In het kader van dat plan dient er tegenwoordig dendrochronologisch onderzoek plaats te vinden. Dat is onderzoek naar de ouderdom van het bouwhout. Daartoe zijn uit de staande delen van het molenlijf enkele houtmonstertjes geboord en opgestuurd naar een gespecialiseerd bedrijf in Duitsland. Het blijkt dat het bouwhout rond 1525 (!) is gekapt en verwerkt. Hiermee blijkt De Lastdrager tot dusverre de oudste houten molen van Nederland te zijn. (Enkele stenen molens zijn nog zo’n kleine 100 jaar ouder). Ook blijkt uit verder bouwhistorisch onderzoek, dat  deze molen ooit (waar is niet bekend) als watermolen is gebouwd en dus in 1645 tweedehands in Hoogwoud is herbouwd als meelmolen.

Restauratie
Na jaren museum te zijn geweest voor stationaire motoren, gaat Stichting De Westfriese Molens nu trachten de molen geheel te restaureren en weer in te richten als meelmolen. We hebben een bemoedigend begin wat het geld betreft: van de provincie hebben we een bedrag van € 164.000 toebedeeld gekregen en van de Rabobank een bedrag van  € 15.000.

Dat is een heel mooi begin, maar we zijn er beslist nog niet: andere fondsen worden nu door de Stichting benaderd, zij draagt zelf ook haar steentje bij en molenaar Cees Mens is met plaatselijke acties bezig om ook daar geld te genereren.

We hebben goede hoop dit jaar het volledig benodigde bedrag bijeengesprokkeld te hebben, zodat we volgend jaar met de restauratie zouden kunnen beginnen. Technisch en organisatorisch is alles klaar. Hopelijk is West-Friesland volgend jaar verrijkt met een op en top gerestaureerde en weer bedrijfsvaardige meelmolen.

Steentje bijdrage?
Wilt u zelf uw steentje (in geld of natura) bijdragen, dat kan: neem dan contact op met molenaar Cees Mens: Albrecht van Beierenstraat 58; 1718 XK Hoogwoud tel. (0226) 35 41 85 of 06 – 22 21 82 62 of  marga.mens@outlook.com