COVID-19 regels

De deelnemers worden gevraagd om de volgende regels in acht te nemen:

• Heb je verkoudheidsklachten, griepklachten en/of koorts, dan blijf je thuis;
• Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot anderen;
• Gebruik het desinfectiemiddel waar dat gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij de Helpdesk;
• Hoest en/of nies altijd in de binnenkant van je elleboog;
• Er gelden tijdsloten. Kom niet te vroeg maar ook zeker niet te laat!
• Ga na de finish meteen weg uit het finishgebied en blijf niet op anderen wachten achter de finish.
• Volg de aanwijzingen van medewerkers altijd op!
• Het volgen van de signing en routes voor de start en na de finish is verplicht.